Ana Sayfa English Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa » Yazılım Geliştirme Site Haritası
 
MilSOFT'ta yazılım geliştirme faaliyetleri, dünya standartlarında yazılım yaşam çevrimi modellerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. IEEE 12207 ve MIL-STD-498 standardına uygun olarak "Spiral Model", "Grand Design", "Incremental Design" ve "Evolutionary Design" yaklaşımlarının yanı sıra, yeni gelişmekte olan "Rational Unified Process" yaklaşımı da kullanılmaktadır.
Her yazılım geliştirme aktivitesi için, Function Point ve COCOMO II teknikleri kullanılarak, MilSOFT Yazılım Tahmin Süreçleri`nde tanımlanmış olan yazılım büyüklük ve süre tahminleri yapılmaktadır. Ayrıca, yazılım faaliyetlerinin ölçüm değerleri (metrik) CMMI 4. Seviye başlıklarından biri olan "Quantitative Project Management" süreç tanımlarına uygun olarak yaşam çevrimi boyunca toplanıp incelenmektedir. MilSOFT, CMMI Institute Risk Matrisi'ni süreçlerine uyarlamış olup yazılım projelerinde sıkı ve etkili risk yönetim prosedürleri uygulamaktadır.

Proje yönetiminin başarıyla yapılabilmesi için, müşteri gereksinimleri ve yazılımla ilgili sistem gereksinimleri baz alınarak Yazılım Geliştirme Planı hazırlanmaktadır. Proje fazlarının açıklamaları, yazılım geliştirme ortamı, kaynaklar, yapılacak ölçümler (metrikler), proje takvimi vs. Yazılım Geliştirme Planında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 • Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Gereksinim Analizi'dir.
  Bu aşamada, geliştirilecek yazılımın işlevsel ve operasyonel gereksinimleri belirlenir. Bu gereksinimler Yazılım Gereksinim Tanımları (YGT) ve Arayüz Gereksinim Tanımları (AGT) dökümanları ile belgenir. Belirlenen gereksinimler, geliştirme sürecinin her aşamasında ileriye ve geriye dönük olarak izlenir. Böylece her aşamada geliştirilen ürünlerin gereksinimlerle uyumluluğu sağlanır.
 • Ön Tasarım aşamasında YGT ve AGT'den yola çıkılarak geliştirilecek yazılımın ön tasarımı yapılır.
  Ön tasarım yapılırken, MilSOFT tasarım kriterlerine uyulur. Ön tasarımın sonuçları Yazılım Tasarım Tanımları (YTT) ve Arayüz Tasarım Tanımları (ATT) dökümanları ile belgenir.
 • Ayrıntılı Tasarım aşamasında, yazılımın ayrıntılı tasarımı yapılarak, gerçeklemeye hazır duruma getirilir.
  Ayrıntılı tasarım aşamasının sonuçları, ön tasarım aşamasında üretilen YTT ve ATT dökümanlarına yeni bölümler eklenerek belgelenir. Eğer yazılım sistemi bir veritabanı da içeriyorsa, veritabanının yapısı Veritabanı Tasarım Tanımları (VTTT) dökümanı ile belgelenir.
 • Gerçekleme aşamasında, YGT, AGT, YTT ve ATT dökümanlarından yararlanılarak yazılımın gerçeklemesi yapılır.
  Gerçekleme aşaması; kodlama, derleme, hata ayıklama, insan makina arayüzlerinin oluşturulması, veritabanlarının tanımlanması ve gerekli verilerin bu veritabanlarına doldurulması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Kodlama sırasında her yazılım biriminin konfigürasyon yönetimi yapılır. Kodlama MilSOFT kodlama standartlarına uygun olarak yapılır.
 • Birim Testi aşamasında, gerçeklenen her yazılım birimi, diğer birimlerden bağımsız olarak izole birim testinden geçirilir.
  Bu test sırasında, Test Kontrol Listesi hazırlanır ve birimin bu listedeki kriterlere uygunluğuna bakılır. Birim testini geçen yazılım birimleri Birim Bütünleştirme aşamasında bütünleştirilirler. Bu noktada Bütünleştirme Testleri yapılır.

Her aşamada ortaya çıkarılan yazılım ürünlerinin, projenin yazılım geliştirme planına göre Gözden Geçirmesi yapılır. Gözden Geçirme faaliyetini ürünün geliştirilmesinde rol almayan yazılım ya da sistem mühendisleri gerçekleştirir. Gözden Geçirme hem geliştirilme aşamasındaki hem de geliştirilmesi tamamlanmış ürünlere uygulanır. Gözden Geçirmenin temel amacı, üründeki hataları mümkün olduğu kadar erken ortaya çıkarmak ve ürünün hatasız olmasını sağlamaktır.

Geliştirilen yazılım ürünleri, kontrata bağlı olarak müşteri ile birlikte de gözden geçirilir. Bu sayede müşteriden geliştirme faaliyetleri devam ederken geri besleme alınır ve müşterinin de geliştirme sürecine katılması sağlanır.

Sayfa Başına Git
Sayfayı Yazdır Ana Sayfa | Site Haritası | Hakkımızda | Haberler | Kariyer | Proje Referanslarımız | İletişim
Ana Faaliyet Alanları | Ürünler/Projeler | Kalite sistemi | Yazılım Geliştirme | Teknolojiler
© 1998-2018, Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.